Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Umetnost najboljših rezultatov

OMEGA base je na kupca orientirano podjetje, ki deluje na področju raziskovalne in komercialne dejavnosti. V podjetju smo združeni strokovnjaki najrazličnejših izobrazbenih struktur, naš pristop je posledično celovit, saj je usmerjen v reševanje konkretnih problemov, potreb in želja kupca. Smo mlado, inovativno in kreativno podjetje, ki se stalno izpopolnjuje, nadgrajuje in išče nove priložnosti in področja delovanja, kjer lahko cvetimo. Razvijanje novih idej je vodilo našega podjetja.

VIZIJA

Naša vizija je podjetje, ki s svojim multidisciplinarnim in specifičnim strokovnim znanjem uspešno obvladuje izzive sedanjosti in prihodnosti ter s tem dosega in presega pričakovanja naših naročnikov. S svojo vizijo ne ostajamo znotraj Slovenije niti takrat, ko nudimo svoje znanje, niti takrat, ko ga iščemo in izpopolnjujemo.

VREDNOTE 

Partnerstvo in zaupanje

V podjetju OMEGA base gradimo transparentne in odprte medsebojne odnose, tako med sodelavci kot tudi z našimi strankami. Zaupamo v vsakega posameznika, smo odprti do drugačnih mnenj in predlogov ter jim znamo prisluhniti.

Inovativnost in učinkovitost

Verjamemo, da je edina prava pot k doseganju vrhunskih rezultatov in zadovoljstva naročnikov, nenehno spodbujanje inovativnosti in produktivnosti med zaposlenimi. Ker v podjetju združujemo sodelavce iz različnih strokovnih področjih, spodbujamo različne poglede, principe in ideje in sooblikujemo svobodomiselne, kritične in usvarjalne posameznike.

Odgovornost in gospodarnost

Ker smo naravnani k rezultatom, sodelujemo pri postavljanju in realizaciji visokih ciljev ter neprestano iščemo nove poslovne priložnosti.  Smo vestni, natančni in vedno pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje postopke in obveznosti.