Nadzorne (IP) kamere

Sistem mrežnih IP kamer in programske opreme, ki ga dobavljamo in postavljamo za naše stranke, služi pridobivanju aktualnih in preteklih podatkih o:

 • prometnih zamaških in zastojih;
 • prometnih nesrečah;
 • stanju na mejnih prehodih;
 • naravnih razmerah na cesti (sneg, poplave, poledica, neurje, plazovi ipd.)

Video kamere postavljamo načrtno in sicer na točkah, kjer je verjetnost katerega koli tveganega dogodka največja.

Verjamemo in uporabljamo samo kamere priznanih evropskih blagovnih znamk, ki vam nudijo: 

 • visoko ločljivost slike;
 • napredne funkcije (kot so DDS in WDR, ki omogočajo zajem kvalitetne slike v vseh svetlobnih pogojih);
 • nočni vid preko IR osvetlitve in stalen videonadzor v popolni temi;
 • elektronsko stabilizacijo slike (v primeru vibracij);
 • leče z nastavljivo goriščno razdaljo;
 • video nadzor preko Android in IOS sistemov;
 • odlično delovanje v vseh vremenskih pogojih, odpornost na vodo, prah, korozijo in udarce;
 • antivandalno zaščito.

Vse kamere v naši ponudbi so zelo enostavne za namestitev. Naša ekipa zagotovi tudi vso potrebno tehnično pomoč na daljavo. 

Vremenske postaje

Vremenske postaje vam omogočajo spremljanje vremenskih razmer v vašem okolju in lahko služijo tudi informiranju o:

 • zunanji temperaturi;
 • smeri vetra in hitrosti vetra;
 • vlagi v zraku;
 • stopnji padavin (senzor dežja);
 • zaznavanju megle in dima (senzor vidnosti);
 • sončnem sevanju;
 • pritisku.

Podatki vremenskih postaj so še posebej pomembni v zimskih mesecih in v času megle, neviht, močnega vetra ali snega. Opozorilna sporočila v cestnem omrežju, ki prikazujejo vsem udeležencem v prometu pomembne informacije o vremenu na cesti in jih nagovarjajo k pazljivosti, črpajo svoje vire prav iz vremenskih postaj.

Za celovit nadzor cestnega omrežja je mogoče vremenske postaje povezati z nadzornimi mrežnimi kamerami. Vremenske postaje so običajno nameščene na najhladnejših območjih ali na območjih, ki so najbolj izpostavljena megli in močnim deževjem. Tako lahko tudi lažje ocenimo potrebo po opremi za odstranjevanje snega na določenih cestnih odsekih.

Vremenske postaje prispevajo k večji varnosti na cesti, saj omogočajo lažje in hitrejše obveščanje voznikov o razmerah na cestah, poleg tega pa tudi optimizirajo in zmanjšujejo stroške vzdrževanja cest v zimskih mesecih.

Kompletni sistem video nadzora: nadzorna kamera z vremensko postajo

Predstavitev dela na področju zdravstva, Domžale, 15.11.2018

V okviru Rotary kluba Domžale, je OMEGA base v četrtek 15.11. 2018 predstavila svoj dolgoročni pogled na problematiko zdravstva v Sloveniji.

Trenutne projekcije demografskega razvoja v naslednjih petdesetih letih kažejo na postopno upadanje skupnega števila prebivalstva do leta 2067, pri čemer se bo spremenila tudi struktura prebivalstva. Upad rasti prebivalstva se po baznem demografskem scenariju pričakuje tudi v polovici drugih evropskih držav.

Zaradi povečanja števila starejših prebivalcev, ter spremenjene prostorske porazdelitve zmanjšanega števila aktivnega prebivalstva v Sloveniji, se bo odločilno spremenila tudi porazdelitev obolevnosti prebivalstva.

V splošnem velja, da največjo obolevnost zaznavamo pri manjših otrocih in starejših prebivalcih. Zaradi povečanja števila deleža starejših prebivalcev, se bo leta 2067 v Sloveniji občutno povečalo število dogodkov v starejši populaciji.

Zato mogoče ni presenetljivo, da projekcije kažejo na povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah, večjem številu obiskov na vseh treh ravneh zdravstvene oskrbe, ter povečanem številu hospitalizacij.

 

Projekti na področju zdravstva

Zdravstveni sistem v Sloveniji s svojo organizacijsko strukturo, ki deluje v okviru zdravstvene in splošne zakonodaje ter predpisov, zagotavlja kakovostno storitev za vse uporabnike. Opisane spremembe demografske strukture pa kažejo na potrebo po dinamičnem povečanju kapacitet zdravstvenega sistema s spremembo števila zdravnikov in zdravstvenega osebja, ustreznih prostorov in opreme. Sprememba zdravstvenega sistema bo morala upoštevati tudi potrebo po drugačnih profilih zdravstvenega osebja, saj projekcije kažejo, da bo zdravstveni sistem obremenjen z večjim deležem obolevnosti starejšega prebivalstva in povečano oskrbo starejših prebivalcev. Povpraševanje po zdravstvenih storitvah se bo zaradi premikov prebivalstva in demografske posledice staranja prebivalstva močno spremenilo. Zato bo potrebno ponudbo zdravstvenih storitev prilagoditi pričakovani demografski sliki.

Trenutni podatki kažejo, da je v nekaterih območjih in občinah ponudba primarne zdravstvene oskrbe nesorazmerna s povpraševanjem prebivalcev. Na območjih kjer se bo prebivalstvo izrazito postaralo in zmanjšalo po številu, se bo zmanjšala tudi potreba po pediatrih, hkrati pa tam pričakujemo večjo potrebo po profilih, ki se ukvarjajo z boleznimi starejših prebivalcev. Sprememba strukture zdravstvenega sistema pa bo potrebna tudi na sekundarni in terciarni stopnji, kjer se bodo demografske spremembe odražale v zmanjšani potrebi po zdravstvenih storitvah povezanih s perinatalnim obdobje,  nosečnostjo in rojevanjem otrok, potrebe v vseh ostalih skupinah MKB standarda diagnoz pa v naslednjih petdesetih letih pa bodo občutno zrastle. Projekcije prav tako kažejo na skupno povečanje potreb po storitvah na terciarni ravni oskrbe.

 

V OMEGA base želimo pokazati, da se zaradi zmanjšanja števila aktivnega prebivalstva, navkljub upoštevanju stalnih cen zdravstvenih storitev iz leta 2016, privzetih za leto 2067, izdatki v zdravstvu leta 2067 povečajo za približno 15%.

Edina dolgotrajna rešitev trenutne projekcije demografskega razvoja je spodbujanje večje rodnosti za zagotavljanje večjega števila aktivnega dela prebivalstva. Kratkoročne rešitve pa v OMEGA base vidimo v povečanem vključevanju starejših v delež aktivnega prebivalstva, t.j. podaljševanje delovne dobe in stimulacija starejših prebivalcev za delo tudi po upokojitvi.

Za zagotavljanje vzdržnosti zdravstvenega sistema je potrebno dvigniti raven učinkovitosti sedanjih kapacitet sistema. To lahko storimo s standardizacijo in centralizacijo zdravstva, ter s prostorsko prilagoditvijo in reorganizacijo že obstoječih kapacitet.

Prav tako vidimo potrebo po povezovanju in sodelovanju z ostalimi evropskimi državami, ki se soočajo s podobnimi problemi.

Obseg in struktura zdravstvenih kapacitet
Demografija

Matični podatki podjetja

 • Ime podjetja: OMEGA base, projekti in oprema, d.o.o., Ljubljana
 • Skrajšano ime podjetja: OMEGA base d.o.o.
 • Sedež: Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana
 • Status: družba z omejeno odgovornostjo
 • E-pošta: info@omegabase.si
 • Spletna stran: www.omegabase.si
 • Telefon: +386 (0)1 2000 153
 • Telefaks: +386 (0)1 2000 184
 • ID št. za DDV: SI 58667083
 • Matična številka: 8374732000
 • Šifra dejavnosti: L68.200
 • Transakcijski račun: SI56 0510 0801 6468 943, Abanka Vipa d.d.

Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Umetnost najboljših rezultatov

OMEGA base je na kupca orientirano podjetje, ki deluje na področju raziskovalne in komercialne dejavnosti. V podjetju smo združeni strokovnjaki najrazličnejših izobrazbenih struktur, naš pristop je posledično celovit, saj je usmerjen v reševanje konkretnih problemov, potreb in želja kupca. Smo mlado, inovativno in kreativno podjetje, ki se stalno izpopolnjuje, nadgrajuje in išče nove priložnosti in področja delovanja, kjer lahko cvetimo. Razvijanje novih idej je vodilo našega podjetja.

VIZIJA

Naša vizija je podjetje, ki s svojim multidisciplinarnim in specifičnim strokovnim znanjem uspešno obvladuje izzive sedanjosti in prihodnosti ter s tem dosega in presega pričakovanja naših naročnikov. S svojo vizijo ne ostajamo znotraj Slovenije niti takrat, ko nudimo svoje znanje, niti takrat, ko ga iščemo in izpopolnjujemo.

VREDNOTE 

Partnerstvo in zaupanje

V podjetju OMEGA base gradimo transparentne in odprte medsebojne odnose, tako med sodelavci kot tudi z našimi strankami. Zaupamo v vsakega posameznika, smo odprti do drugačnih mnenj in predlogov ter jim znamo prisluhniti.

Inovativnost in učinkovitost

Verjamemo, da je edina prava pot k doseganju vrhunskih rezultatov in zadovoljstva naročnikov, nenehno spodbujanje inovativnosti in produktivnosti med zaposlenimi. Ker v podjetju združujemo sodelavce iz različnih strokovnih področjih, spodbujamo različne poglede, principe in ideje in sooblikujemo svobodomiselne, kritične in usvarjalne posameznike.

Odgovornost in gospodarnost

Ker smo naravnani k rezultatom, sodelujemo pri postavljanju in realizaciji visokih ciljev ter neprestano iščemo nove poslovne priložnosti.  Smo vestni, natančni in vedno pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje postopke in obveznosti.